نمایش دادن همه 7 نتیجه

تیغ ناودانی قطر 25/4 تورنادو T122517-601

470,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:96
باقی مانده:4

تیغ ناودانی قطر 33/4 تورنادو T123322-601

627,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:96
باقی مانده:4

تیغ ناودانی قطر 19/5 تورنادو T121909-601

270,750 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:95
باقی مانده:5

تیغ ناودانی قطر 34/9 تورنادو T123425-601

641,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ ناودانی برش قطر 25/7 تورنادو T122523-9301

745,750 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ ناودانی قطر 38/1 کارگیر 19 دامار DM103813

540,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ ناودانی قطر 31/8 کارگیر 16 دامار DM103183

458,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب