نمایش 1–20 از 46 نتیجه

تیغ شیارزن قطر 12 کف بردار کارگیر 30 تورنادو T121232-115

425,600 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:40
باقی مانده:5

تیغ شیارزن قطر 10 کف بردار کارگیر 30 تورنادو T121030-115

415,150 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:41
باقی مانده:4

تیغ شیارزن قطر 8کف بردار کارگیر 20 تورنادو T080820-115

369,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:40
باقی مانده:5

تیغ شیار زن قطر 10کارگیر 32 تورنادو T121032-102

329,650 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:37
باقی مانده:8

تیغ شیارزن قطر 10 کارگیر 20 تورنادو T121020-102

266,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:40
باقی مانده:5

تیغ شیارزن 8 میل کارگیر 32 تورنادو T120832-102

329,650 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:40
باقی مانده:5

تیغ شیارزن 8 میل کارگیر 20 تورنادو T080820-102

290,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:30
باقی مانده:15

تیغ شیارزن 4 میل کارگیر 10 تورنادو T080410-104

128,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:41
باقی مانده:4

تیغ شیار زن قطر 3 کارگیر 10 تورنادو T080310-104

122,550 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:44
باقی مانده:1

تیغ شیارزن کارباید 2 میل کارگیر 8 تورنادو T080208-101

191,900 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:40
باقی مانده:5

تیغ شیارزن کارباید 3 میل کارگیر 16 تورنادو T080315-101

213,750 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:44
باقی مانده:1

تیغ شیاررزن 4 کارباید کارگیر20 تورنادو T080420-101

304,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:42
باقی مانده:3

تیغ شیارزن 5 کارباید کارگیر20 تورنادو T080520-101

294,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:41
باقی مانده:4

تیغ شیارزن قطر 8 کارگیر 32 دامار کد DM000803C

176,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:3
باقی مانده:1

تیغ شیارزن قطر 8 کارگیر 25 دامار کد DM000806B

180,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ شیارزن قطر 10 کارگیر 50 دامار DM001004D

466,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:0
باقی مانده:1

تیغ شیارزن قطر 12 کارگیر 35 دامار DM001204ET

314,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:9
باقی مانده:1

تیغ شیارزن قطر 12 کارگیر 76 دامار DM001204H

713,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:0
باقی مانده:1

تیغ شیارزن کارباید سه پر قطر 8 کارگیر 20 شفت 12 تورنادو T120820-103

613,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:40
باقی مانده:5

تیغ شیارزن قطر 12 کارگیر 32 تورنادو T121232-102

329,650 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب