نمایش دادن همه 11 نتیجه

پروفیل نوک تیز قطر 12/7 تورنادو T081209-405

327,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:97
باقی مانده:3

پروفیل نوک تیز قطر 19/5 تورنادو T121913-405

442,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:97
باقی مانده:3

پروفیل نوک تیز قطر 31/8 تورنادو T123118-405

522,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:95
باقی مانده:5

پروفیل نوک تیز قطر 25/4 تورنادو T122516-405

589,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

پروفیل نوک تیز قطر 50/8 تورنادو T125028-405

تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نوک تیز قطر 13 دامار کد DM161273E

316,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نوک تیز قطر 19 دامار کد DM161904E

379,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نوک تیز قطر 9/5 دامار کد DM160953E

209,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نوک تیز قطر 12 دامار کد DM-MDNC161203A

276,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نوک تیز قطر 25/4 دامار کد DM162544E

455,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نوک تیز قطر 31/8 دامار کد DM163184E

636,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب