نمایش 1–20 از 35 نتیجه

فیلتر برند
  • تورنادوتورنادو
  • داماردامار
  • سی ام تیسی ام تی
  • فرزیتفرزیت
  وضعیت محصول
   • محصولات تخفیف دار
   • محصولات موجود
   فیلتر قیمت

    تیغ وی 150 درجه قطر 80 تورنادو T128018-7001

    1,254,000 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
    فروخته شده:96
    باقی مانده:4

    تیغ وی 150 درجه قطر40 تورنادو T124012-301

    855,000 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
    فروخته شده:98
    باقی مانده:2

    تیغ وی 140 درجه قطر 40 تورنادو T124013-301

    826,500 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
    فروخته شده:95
    باقی مانده:5

    تیغ وی 90 درجه قطر 38/1 تورنادو T123825-301

    922,000 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
    فروخته شده:98
    باقی مانده:2

    تیغ وی 90 درجه قطر 19/5 تورنادو T121917-301

    442,000 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
    فروخته شده:89
    باقی مانده:11

    تیغ وی 60 درجه قطر 19/5 تورنادو T081916-301

    399,000 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
    فروخته شده:98
    باقی مانده:2

    تیغ وی 90 درجه قطر 25 دامار DM-MD082504L

    612,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل
    فروخته شده:0
    باقی مانده:1

    تیغ وی 140 درجه قطر60 تورنادو T126016-301

    807,500 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

    تیغ وی 120 درجه قطر 60 تورنادو T126023-301

    1,211,250 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

    تیغ وی 120 درجه قطر 40 تورنادو T124016-301

    826,500 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

    تیغ وی 90 درجه قطر 32 دامار کد DM083184

    669,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی دوپله قطر 6/35 دامار DMV080633

    164,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی 90 درجه قطر 18 دامار DM081803TA-90

    397,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی 135 درجه قطر 18 دامار DM081803TA-135

    408,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی 90 درجه قطر 19 دامار DM081903

    281,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی 30 درجه قطر 20 دامار DM082003-30

    694,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی 60 درجه قطر 30 دامار DM083003-60

    916,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی 144 درجه قطر 30 دامار DM083004-144

    575,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی 100 درجه قطر 40 دامار DM084004-100

    883,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل

    تیغ وی 110 درجه قطر 50 دامار DM085004-110

    1,044,000 تومان
    تیغ وی شکل تیغ های وی شکل یا همان تیغ های حکاکی برای ایجاد شیار وی شکل یا هفتی شکل