فیلتر برند
  • داماردامار
  • سی ام تیسی ام تی
  وضعیت محصول
   • محصولات تخفیف دار
   • محصولات موجود
   فیلتر قیمت

    تیغ اتصال انگشتی بلبرینگی قطر 34/9 دامار DMFJ3494B

    1,435,000 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

    تیغ اتصال انگشتی بلبرینگی قطر42 دامار DMFJ4204A

    1,870,000 تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

    تیغ اتصال فاق و زبانه متغییر قطر 47/6 سی ام تی کد 900.626.11

    تومان
    تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب