نمایش دادن همه 11 نتیجه

تیغ پروفیل نفوذی قطر 38/1 تورنادو T123811-409B

712,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:42
باقی مانده:3

تیغ پروفیل نفوذی قطر 25 تورنادو T122515-2052

658,350 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:43
باقی مانده:2

تیغ پروفیل نفوذی قطر 23/8 تورنادو T082317-409

399,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:43
باقی مانده:2

تیغ پروفیل قطر 25/4 تورنادو T122514-805M

تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل قطر 38/1 تورنادو T123820-805M

تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ نفوذی کلاسیک قطر 23 تورنادو T122308-6016

284,050 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نفوذی قطر 15/8 دامار DM161583A

274,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نفوذی قطر 19 کارگیر 13 دامار کد DM161903A

313,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نفوذی قطر 12/7 کارگیر 10 دامار کد DM161273A

218,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نفوذی قطر 22/2 کارگیر 15 دامار کد DM162224C

375,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ پروفیل نفوذی قطر 31/3 کارگیر 16 شفت 8 دامار DM133133

455,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب