نمایش دادن همه 9 نتیجه

فیلتر برند
  • سی ام تیسی ام تی
  وضعیت محصول
   • محصولات تخفیف دار
   • محصولات موجود
   فیلتر قیمت

    تیغ اره عمودبر ام دی اف بر ساده سی ام تی مدل CMT JT101B-5

    65,000 تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،

    تیغ اره عمودبر لترون بر سی ام تی مدل CMT JT101BR-5

    67,000 تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،

    تیغ اره عمودبر ام دی اف بر بلند سی ام تی مدل CMT JT301CD-5

    104,000 تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،

    تیغ اره عمودبر چوب بر بلند سی ام تی CMT JT144D-5

    65,000 تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،

    تیغ اره عمودبر چوب بر بلند سی ام تی مدل CMT JT344D-5

    99,000 تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،

    تیغ اره عمودبر چوب بر باریک سی ام تی مدل CMT JT244D-5

    77,000 تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،

    تیغ اره عمودبر آهن بر باریک سی ام تی مدل CMT JT218A-5

    90,000 تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،

    تیغ اره عمودبر آهن بر ساده سی ام تی مدل CMT JT118A

    تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،

    تیغ اره عمودبر آهن بر و آلومینیوم بر سی ام تی مدل CMT JT118B-5

    95,000 تومان
    اره عمودبر و تیغ اره عمودبر اره عمودبر از ابزارهای کاربردی در کارگاهها و کارخانجات صنعتی بویژه صنعت چوب میباشد،