فیلتر برند
  • تورنادوتورنادو
  • سی ام تیسی ام تی
  • فرزیتفرزیت
  وضعیت محصول
   • محصولات تخفیف دار
   • محصولات موجود
   فیلتر قیمت

    توپی جوینت (اتصال) 45 درجه فرزیت قطر 180 کد 534.101

    15,195,600 تومان
    توپی فرز نجاری ( توپی اتصال 45 درجه)  توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر

    توپی اتصال فینگر جوینت انگشتی (میکرو) تورنادو کد 160435

    تومان
     توپی فینگر جوینت انگشتی( توپی اتصال) مدل میکرو توپی فینگر جوینت میکرو ( توپی اتصال جوینت انگشتی ) ساخت کشور

    توپی اتصال انگشتی قطر 105 سی ام تی مدل 694.008.35

    تومان
    توپی فرز نجاری توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر ابزارهای صنعتی چوب بوده و

    توپی اتصال (جوینت) 45 درجه سی ام تی مدل 694.011.35

    تومان
    توپی فرز نجاری ( توپی اتصال 45 درجه)  توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر

    توپی فاق و زبانه یک طرفه کابینت سی ام تی مدل 694.014.35

    تومان
    توپی فرز نجاری ( توپی اتصال 45 درجه)  توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر

    توپی فاق و زبانه دو طرفه (درب) سی ام تی مدل 694.015.35

    تومان
    توپی فرز نجاری  توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر ابزارهای صنعتی چوب جز پر

    توپی زبانه زن تعویضی تورنادو قطر 70 کارگیر 69 – کد سفارشی

    تومان
    توپی فرز نجاری  توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر ابزارهای صنعتی چوب جز پر

    توپی زبانه زن تعویضی تورنادو قطر 135 – کد سفارشی

    تومان
    توپی فرز نجاری  توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر ابزارهای صنعتی چوب جز پر

    توپی چندکاره قطر 10 کارگیر 4 سانت شفت 35 کد 1004035-501

    1,900,000 تومان
    توپی فرز نجاری  توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر ابزارهای صنعتی چوب جز پر

    توپی چندکاره قطر 10 کارگیر 5 سانت شفت 35 کد 1005035-501

    2,470,000 تومان
    توپی فرز نجاری  توپی های فرز زمینی در انواع مختلف جهت مصارف متنوع از دیگر ابزارهای صنعتی چوب جز پر