نمایش 1–20 از 78 نتیجه

تیغ رگال شفت 8 تورنادو T082816-1608

655,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:42
باقی مانده:3

تیغ حکاکی قطر 15/9 تورنادو T081513-306

687,800 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:42
باقی مانده:3

پروفیل نوک تیز قطر 12/7 تورنادو T081209-405

327,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:97
باقی مانده:3

پروفیل نوک تیز قطر 19/5 تورنادو T121913-405

442,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:97
باقی مانده:3

تیغ تونیک کلاسیک قطر 48 کارگیر 11 تورنادو T124811-9304

1,045,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:95
باقی مانده:5

تیغ تونیک کلاسیک قطر 47 کارگیر13 تورنادو T124713-9300

1,016,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:29
باقی مانده:1

تیغ تونیک کلاسیک قطر 50/8 کارگیر 6 تورنادو T125006-1829

851,200 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:26
باقی مانده:4

تیغ تونیک کلاسیک قطر 34/9 کارگیر6 تورنادو T123406-1828

698,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک کلاسیک قطر50/8 کارگیر11 تورنادو T125011-1825

988,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک کلاسیک قطر50/8 کارگیر 8 تورنادو T125008-1821

945,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:26
باقی مانده:4

پروفیل نوک تیز قطر 31/8 تورنادو T123118-405

522,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:95
باقی مانده:5

تیغ ابرویی قطر 38/1 تورنادو T123810-509

769,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:96
باقی مانده:4

تیغ ناودانی قطر 25/4 تورنادو T122517-601

470,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:97
باقی مانده:3

تیغ ناودانی قطر 33/4 تورنادو T123322-601

627,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:96
باقی مانده:4

تیغ رگال شفت 12 تورنادو T122816-1608

655,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:40
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 34/9 تورنادو T123409-1804

598,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 50/8 تورنادو T125010-1804

851,200 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 44 تورنادو T124411-1845

902,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 37/7 تورنادو T123710-1845

758,100 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک کلاسیک سه پله قطر 50/8 تورنادو T125008-1841

945,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:26
باقی مانده:4